top of page

גלגל המזלות

רשימת המזלות

עקרב 23.10–22.11


העקרבים סודיים מאוד ולא מראים כלום ממה שקורה אצלם בפנים, כלפי חוץ הם מאופקים ונראים קפואים, אבל בפנים הם מלאי דחפים, אנרגיות מוסתרות וחוסר שקט, לכן יש להם נטייה להיות לא רגועים וכל דבר קטן עלול לגרום להם להתפרץ.

העקרב מיני מאוד (זהו המזל של המין) וזקוקים למין כדרך לשחרר אנרגיות פנימיות. כל דבר עשוי לגרות או להקפיץ אותם.

העקרב מעריך אנשים חזקים, לחבריהם הקרובים שאותם יאהבו יעניקו טובות, אבל באויביהם ובמי שפגעו בהם הם ינקמו ויחזירו כפליים.

העקרב מאוד קיצוני, הם מסווגים אנשים כטובים או רעים, הכל אצלם שחור או לבן, אין באמצע, מאוד קשה להם להתפשר.

העקרב "עוקץ" גם מילולית וגם פיסית, לא תמיד ניתן להבין מה הסיבה, יתכן שבגלל שהם כל כך סודיים ושומרים את הרגשות בלב, הם זקוקים מדי פעם להתפרקות, אם לא הם עשויים "להתפוצץ".

העקרב זקוק לאתגרים וכשכוכב מארס שולט עליהם תהיה נטייה לאובססיביות. כשכוכב פלוטו שולט עליהם תהיה נטייה לקיצוניות ואי פשרנות. מבט של בן/ת עקרב הוא חודר ומגנטי.

העקרבים ניחנים גם בערמומיות וברוב המקרים ידעו להשיג את מה שיבקשו.

העקרבים אוגרים רגשות בלב עוד ועוד עד שהם לא יכול לעמוד בזה יותר ואז יכול משהוא הכי קטן לגרום להתפרצות עזה בבחינת "הקש ששבר את גב הגמל", במקרה זה הם מתפרצים בעוקץ רב.


זוגיות- העקרב צריך בן/ת זוג מיני ויציב/ה, הם קנאים מאוד וינקמו קשה אם יבגדו בהם. בן/ת זוג שיצליחו להיכנס לעולמם הסודי (עד כמה שיאפשרו זאת) יתקבל יפה. הקשר הדיסקרטי מאוד חשוב ומסומל ע"י מזל העקרב. הופעתם מגנטית והם אוהבים ליהנות עם בני המין השני, יש להם לעתים גם "שיגעונות" בקשר לזה.

מזלות המים סרטן ודגים יתאימו מאוד לעקרב וגם מזלות האדמה בתולה וגדי, אם כי במידה פחותה יותר.


קריירה- אופיים הוא סקרן ומעמיק לכן מתאים להם לעבוד במחקר, כפסיכולוג/ית, או קרימינולוג/ית.


כיוון: מופנם יסוד: מים איכות: קבועה שליט: מרס ופלוטו


זמנים אופטימליים ליוזמות חדשות ושינוי:

יום בשבוע: שלישי זמן ביממה: לילה עונה: אמצע הסתיו


תחזית אוגוסט: אתם מגלים תוקפנות והתפרצויות כלפי הסביבה הקרובה, היו יותר מאופקים וסבלניים. קשר רומנטי עשוי להיווצר בסביבתכם ואתם תשמרו על זה בסודיות.


bottom of page