top of page

גלגל המזלות

רשימת המזלות

טלה 20.4-21.3

המזל הראשון בגלגל המזלות מהווה ביטוי לאישיות. האישיות של הטלה מלאת אנרגיה ותמיד יוזמת התחלות חדשות. הוא אינו נרתע מסיכונים,להפך, סיכונים והרפתקאות מוסיפים טעם ואקשן לחייו, זה אחד האפיונים של הטלה. תמיד יש תזוזה סביב הטלה. הוא לא יכול לסבול מצבים ואנשים קפואים או מקובעים וצריך תמיד להיות בפעולה כי הוא אוהב אתגרים. הטלה גם לא יכול להיות אדיש, ולפעמים חסר שקט.

זוגיות: חשוב לטלה להיות בזוגיות שתאפשר לו להביע את עצמו ולא תהיה מגבילה מידי. כשהוא מוצא בן/בת זוג הוא מאד נלהב וזה מניע וממריץ אותו. הוא זקוק לטיפוס חזק כיוון שהערצה והערכה מאד חשובים בחייו. גחלת הזוגיות צריכה להשאיר חמה ולהישמר כך. הטלה מתאים מאד למזלות אריה, קשת ותאומים.

קריירה: מתאים לטלה להיות יזם ועצמאי, זה טבוע באופיו. עבודתו צריכה להיות מאתגרת והוא יכול אפילו להביע את עצמו כחייל לוחם, הרפתקן ובמקצועות שקשורים בברזל, להכות בברזל בעודו חם זו המומחיות שלו.

כיוון: מוחצן יסוד: אש איכות: פעילה שליט: מרס


זמנים אופטימליים ליוזמות חדשות ושינוי: יום בשבוע: שלישי זמן ביממה: בוקר עונה: אביב


תחזית אוגוסט: אתם מוציאים הרבה אנרגיות בעבודה ובקריירה, אתם יכולים לפתוח בפרוייקט חדש בעבודה רק היזהרו ממתח יתר וכן ממריבות שעשויות להיות על רקע כספי.

bottom of page