top of page

גלגל המזלות

רשימת המזלות

דלי 21.1–19.2

הדלי מבטא חברות ואת החברה על כל היבטיה: צדק חברתי, ארגונים ותרומה לאנושות. בני המזל לא אוהבים להיות מנהיגים סוליסטים ומעדיפים מצבים בהם יש שיווין חברתי ואף אחד לא מתעלה על השאר. הם נוטים לתת חשיבות לאיך כל אדם תורם לכלל בדרכו שלו. בדרך כלל אנשים שלווים אבל הדבר שהכי מכעיס אותם זה חוסר שוויון ואי צדק חברתי. מגנים על חלשים ועניים ודורשים מהחזקים להתמתן. בני המזל זקוקים להרבה חברים מסביבם ומטפחים קשרים לאורך זמן. הם גם סולדים מאנוכיות מופגנת ואגו מנופח ומעדיפים צניעות והומניטריות. הדליים לא מפחדים משוני, ומקבלים את כולם כשווים, בעצמם אוהבים עצמאות אישית. אצל הדליים יש חברות טהורה ללא אינטרסים והם שמחים לעזור לכל אדם. הדליים מקוריים, בעלי מחשבה מעמיקה, אינטואיטיביים, עצמאים ואידאליסטים.


זוגיות: הדלי מעדיף להיות מוקף בחברים ולשמור על העצמאות שלו. בקשר זוגי יהיה רציני וייצור חברות עמוקה כל עוד היא לא מגבילה. מזלות מתאימים: מאזניים, תאומים וקשת.


קריירה: כל תחום שבמסגרתו יוכל הדלי לדאוג לאחרים ולתפקד כשווה להם, הוא עובד מצוין בצוות ומתאימים לו תפקידים כמו וועד עובדים, כח אדם, עבודה סוציאלית וארגונים ללא מטרת רווח, במיוחד אל מול קהל.


כיוון: מוחצן יסוד: אוויר איכות: קבועה שליט: סטורן ואורנוס


זמנים אופטימליים ליוזמות חדשות ושינוי:

יום בשבוע: שבת זמן ביממה: ערב עונה: אמצע החורף


תחזית אוגוסט: אתם בקשר זוגי, אולם אתם לא בפרספקטיבה נכונה מבחינת הרגשות שלכם, עזבו את ההתלהבות ונסו לחשוב יותר ראלית/הגיונית. ביתר תחומי החיים אתם מפגינים איפוק.bottom of page